Storesupport


Utvecklar detaljhandeln

Om oss i media

Om Storesupport Sverige AB

Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm. www.storesupport.se

Kontaktpersoner

Josefin Holmqvist
Marknadsansvarig
Josefin Holmqvist